Sandlök

(åkerlök, vanlig sandlök, ) (Allium vineale L.) Fam:. Liliaceae

Danmark Sand-Løg , Storbrittanien Wild Onion, Estland Nurmlauk, Finland Hietalaukka, HollandKraailook, Island Strandlaukur, Lettland Vinkalnu sipols, Litauien Dirvinis cesnakas, Norge Strandlauk, Polen Czosnek winnicowy, Ryssland Лук виноградничный, Tyskland Weinbergs-Lauch,

Sandlöken var förr ett relativt vanligt åkerogräs i Götalands kustområden, men då den är kemiskt lättbekämpad är den idag relativt ovanlig på åkermark. Arten missgynnas av vårbearbetning, varför den främst kom att uppträda på torra, gärna kalkhaltiga lätta mineraljordar där höstsädesdominerade växtföljder är att föredra. C.F. Nyman skriver 1868 " Då den, såsom icke sällan händer på sandiga åkrar, till större mängd växer bland råg, blir den icke blott besvärlig på åkern utan skämmer också säden emedan den skördas med denna, hvarvid lökknopparne till stort antal komma bland kornen och sedan malas med dem. Därigenom får både mjölet och brödet i somliga trakter af södra Skåne och södra Öland en så stark löksmak att det blir onjutbart för den dervid ovane." Sätter även smak på mejerprodukter.LIVSFORM: Flerårig (perenn).