Blåklint

(blågubbar, blåhattar, blåklätt, blåkorn, blå kornblomster, båtsmanshattar, blåtupp, ) (Centaurea cyanus L) Fam:. Asteraceae

Danmark Kornblomst, Storbrittanien Cornflower, Estland Rukkilill, Finland Ruiskaunokki, HollandKorenbloem, Island Garðakornblóm, Lettland Zila rudzupuke, Litauien Rugiagele, Norge Kornblom, Polen Chaber bławatek, Ryssland Василёк синий, Tyskland Kornblume,

Östergötlands landskapsblomma. 

 

LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Nästan ovala (längd 10–15 mm), tydligt skaftade. Nervatur synlig. Glatta.

Örtblad: Framkommer två och två hos småplantor, långsmala, senare blad flikiga till parflikiga. Bladkanter med små, brunsvarta spetsar. Grågröna och något spindelvävshåriga, främst undersidor.

Övrigt: Fullvuxen planta 40–70 cm. Blomkorgarna sitter en och en i stjäkarnas toppar med sina strutformade, mörkblå kantblommor.

Utbredning, växtplats och betydelse: Numera återigen tämligen allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder, vilket en ökande eko-odling bidragit med. Åkrar, vägkanter, banvallar och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i höstsådda grödor/kulturer som stråsäd, främst på lerjordar. Gynnas något av näringsrika förhållanden.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror främst under hösten men även tidigt på våren. Frönas livslängd i marken 1–5 år.