Sandlosta

(Bromus sterilis L.) Fam:. Poaceae

Danmark Gold Hejre, Storbrittanien Barren Brome, Estland Kahar luste, kahar müürluste, Finland Hietakattara, HollandIjle dravik, Lettland Neaugliga jumtauza, Litauien Neveislioji anisanta, Norge Sandfaks, Polen Stokłosa płonna, Ryssland Неравноцветник бесплодный, костёр бесплодный, Tyskland Taube Trespe,

Se även luddlosta, råglosta. 

LIVSFORM: Ettårig (främst vinterannuell).

Blad 5 mm breda, mjukludna - småhåriga, undersida glatt, vissnar tidigt. I knoppläge rullat. Bladlister otydliga eller saknas. Snärp 2–4 mm långt, fransigt, saknar hår. Bladslidor stängda, nedre småhåriga, övre kan vara glatta. Bladöron saknas.

Fullvuxen planta: Otuvad eller löst tuvad. Upprätta, kala strån (30-80 cm) med 3-5 ledknutar. Vippor stora, yviga, glesa (10-30 cm), lutande med långa, hängande, sträva grenar med stora, vanligen kala 4-6 cm långa småax (inkl. agnborst). Småaxen ibland något rödvioletta.

Utbredning, växtplats och betydelse: Förekommer främst i Skåne samt på Öland och Gotland. Sällsynt i övriga Götaland och Svealand. Uppträder på torra kulturpåverkade marker (lätta mineraljordar), väg- och fältkanter och ruderatmarker.

Biologi: Förökas endast med frön. Gror nästan enbart på hösten då groningsvilan är mycket kort. Groningen hämmas av ljus och gror främst när fröet myllas grunt. Myllas fröet djupt förloras grobarheten på några månader. Någon fröbank byggs därmed inte upp. Arten gynnas alltså av plöjningsfri odling med minimerad eller reducerad jordbearbetning. Arten har därmed ökat som åkerogräs i växtföljder dominerade av höstsäd och höstoljeväxter.