Gullört

(Amsinckia micrantha Suksd.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Småblomstret Gulurt , Storbrittanien Common Fiddleneck, Estland Väike karusilm, Finland Rikkakeitalemmikki, Island Ömmublóm, Lettland Sikziedu amzinkija, Litauien Smulkiažiede amsinkija, Norge Ugrasgullurt, Ryssland Амзинкия мелкоцветковая, Tyskland Amsinckia,

Art på frammarsch, från Nordamerika med orent utsäde. Naturaliserad i England i början av 1900-talet, idag vanligt förekommande på Jylland (DK). 

(Bildmaterial från Biopix.dk.) 

LIVSFORM: Ettårig (sommar- och vinterannuell).

Hjärtblad: Bumerangformade (längd 20–30 mm), skaftade. Mittnerv synlig. Översida utspärrat styvhårig.

Örtblad: Framkommer till att börja med två och två, långsmala till smalt tunglika med något vågig kant, tydlig mittnerv. Översida utspärrat styvhårig.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–50 cm, stjälk upprätt, mer eller mindre grenig, styvhårig och liksom örtbladen näst intill stickande. De små, intensivt gula blommorna sitter i fåblommiga knippen.

Utbredning, växtplats och betydelse: Sällsynt eller snarare mest som tillfällig i Götaland och Svealand. Åker (mest i vårsäd), vägkanter, banvallar samt skräp- och ruderatmarker, särskilt lätta jordar (torktålig art). I dagsläget ingen direkt betydelse som åkerogräs. Under spridning.

Biologi: Förökas med frön, som huvudsakligen gror under vår och höst. Frönas livslängd i marken 1–5 år.