Viol-arter

(Viola spp. ) Fam:. Violaceae

Danmark Stedmoderblomst, Storbrittanien Pansy, Finland Orvokki, HollandViooltje, Island Fjola, Lettland Vijolite, Norge Stemorsblom,

Se även styvmorsviol, åkerviol. 

LIVSFORM: Som regel ettåriga (vinterannueller),

Hjärtblad: Spadlikt äggrunda, bladtopp tvär till  trubbig ibland svagt urnupen, bladbas rund, skaftade.Glatta. Stjälk under hjärtblad glatt.

Örtblad: Framkommer ett och ett, hjärtformade till äggrunda med naggade till buktandade kanter, bladbas tvär till hjärtlik. Glatta.

Övrigt: Fullvuxna planta 10–25 cm hög. Hela plantan något blank. Blommorna sitter på långa skaft från bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i alla jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Kan bli ett besvärligt ogräs i de flesta typer av grödor/ kulturer, speciellt på lätta jordar.

Biologi: Relativt ljuskrävande. Förökas endast med frön, som gror såväl vår som höst. Frönas livslängd i marken  >5 år. Myror äter av frönas oljerika bihang och hjälper på så sätt till med att sprida arten genom att bära fröna med sig.