Revsmörblomma

(revsola, revranunkel, revigt solöga, ) (Ranunculus repens L.) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Lav Ranunkel, Storbrittanien Creeping Buttercup, Estland Roomav tulikas, Finland Rönsyleinikki, HollandKruipende boterbloem, Island Skriðsoley, Lettland Ložnu gundega, Litauien Šliaužiantysis vedrynas, Norge Krypsoleie, Polen Jaskier rozłogowy, Ryssland Лютик ползучий, Tyskland Kriechender Hahnenfuß,

I rabatter och planteringar ett förtretligt ogräs. Växten är som många andra ranunkelväxter giftig. Anses vara mindre giftig än maj- och vanlig smörblomma. Ratas i allmänhet av betesdjur. Förr använd inom folkmedicinen som vårtmedel och mot reumatisk värk.

Se även majsmörblomma, svalört, vanlig smörblomma, åkerranunkel.LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Brett äggrunda till ovala (längd 5–8 mm), skaftade. Nervatur tydlig. Kala.

Örtblad: Framkommer ett och ett, först brett äggrunda och med 3–5 flikar så småningom treflikigt med tydligt skaftad mittflik, nervatur tydlig. Glest håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–30 cm, stjälk något köttig, hårig, krypande till upprätt. Första året utvecklas en övervintrande bladrosett som utvecklar korta utlöpare. Blommar följande år med glänsande äggula blommor som ofta sitter ensamma på långa, tydligt räfflade skaft. Mycket variabel art i storlek, behåring etc.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i hela landet. Åkrar, trädgårdar, gräsmattor, gårdsbebygelse, fuktängar och vägkanter, gärna näringsrika miljöer. Kan bli speciellt besvärlig i äldre vallar på fuktig åkermark. Liksom alla smörblommearter giftig i färskt tillstånd, men i torrt tillstånd som hö kan den ätas av husdjur.

Biologi: Förökas med ovanjordiska, krypande, halvmeterlånga, vid lederna rotslående utöpare (stoloner) samt med frön som gror under både vår och höst. Fröna är långlivade i marken > 20 år.