Kattost

(Malva spp. ) Fam:. Malvaceae

Danmark Katost, Estland Kassinaeris, Island Stokkros, Lettland Malva, Litauien Dedešva, Norge Kattost, Ryssland Мальва,

Omnämns i de medeltida läkeböckerna. Vissa arter inom släktet har utnyttjats som spånadsväxter.

Se skär kattost.