Kattost

(Malva spp. ) Fam:. Malvaceae

Danmark Katost, Estland Kassinaeris, Island Stokkros, Lettland Malva, Litauien Dedešva, Norge Kattost, Ryssland Мальва,

Omnämns i de medeltida läkeböckerna. Vissa arter inom släktet har utnyttjats som spånadsväxter.

Se skär kattost.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.