Åkergyllen

(åkerkårel, storkårel, ) (Erysimum cheiranthoides L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Gyldenlak-Hjørneklap , Storbrittanien Treacle-mustard, Estland Põld-harakalatv, Finland Peltoukonnauris, HollandGewone steenraket, Island Akurgyllir, Lettland Parasta perkonene, Litauien Smalkinis tvertikas, Norge Åkergull, Polen Pszonak drobnokwiatowy, Ryssland Желтушник левкойный, Tyskland Acker-Schöterich,LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Ovala (längd 3–6 mm), skaftade. Stjärnhår (ev. lupp).

Örtblad: Framkommer två och två, de första ovala och vanligen i rosett, stjälkblad lansettlika, hel eller glest tandad bladkant. Mittnerv tydlig. Tätt håriga, stjärnhår (ev. lupp).

Övrigt: Fullvuxen planta (längd 20–60 cm) med upptill grenig stjälk. De små, gula blommorna sitter i ofta tillplattade, kvastlika blomställningar i stjälk- och grenspetsar. Vid avslutad blommning bildas fyrkantiga fröskidor utstående från stjälken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i hela landet. Åkrar, trädgårdar, vägkanter, banvallar samt skräp- och ruderatmarker, särskilt lätta jordar. Möjligheten till utveckling är störst i vårsådda grödor/kulturer som tex stråsäd. Ingen större betydelse som ogräs.
 
Biologi: Förökas endast med frön, som gror framför allt under vår och försommar. Frönas livslängd i marken < 5 år. Storkårel spp. altum (längd 40– 100 cm) är tvåårig och övervintrar med mångbladig rosett. Nordlig utbredning.