Paddfot

(riva, ) (Asperugo procumbens L.) Fam:. Boraginaceae

Danmark River, Storbrittanien Madwort, Estland Karerohi, Finland Terhi, HollandScherpkruid, Island Klóajurt, Lettland Guloša skarbene, Litauien Šliaužiantysis prosnis, Norge Gåsefot, Polen Lepczyca rozesłana, Ryssland Острица лежчая, асперуга простёртая, Tyskland Scharfkraut,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala (längd 8–15 mm), tydligt skaftade. Nervatur synlig undersida. Borsthåriga.

Örtblad: Framkommer två och två, lansettlika med hel kant, tydlig mittnerv. Sträva, borsthår med ansvälld bas (ev lupp) .

Övrigt: Fullvuxen planta 20–100 cm. Stjälk kantig, mycket sträv och nedliggande/klängande. De små djupblå blommorna sitter ensamma eller två och två, på korta skaft från bladvecken. Efter blommningen är fodret stort, hoptryckt och vasstandat, liknar alltså en paddfot.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mindre allmän–sällsynt i Götalands och Svealands jordbruksbygder för att sedan avta norrut. Trädgårdar (t.ex. komposter), gårdsmiljöer (t.ex. gödselstäder) samt skräp- och ruderatmarker, kväverika miljöer. Idag ingen direkt betydelse som ogräs.

Biologi: Förökas med frön, som gror under våren. Frönas livslängd i marken 1–5 år.