Rast

(fårtunga, åkerrast, ) (Anchusa arvensis (L.) Bieb.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Krumhals, Storbrittanien Bugloss, Estland Karukeel, Finland Peltorasti, HollandKromhals, Island Kalfatunga, Lettland Tiruma aitene, Litauien Dirvinis godulis, Norge Krokhals, Polen Farbownik polny, krzywoszyj, Ryssland Кривоцвет полевой, Tyskland Ackerkrumhals,

Se även oxtunga. 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala (längd 12–20 mm), otydligt skaftade. Nervatur ej synlig. Borsthåriga.

Örtblad: Framkommer ett och ett, omvänt äggrunda så småningom långsmala till tunglika med hel, vågig kant, tydlig mittnerv. Sträva, borsthår med ansvälld bas.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–40 cm, ljusgrön. Krona 4–6 mm bred med krokig pip, först rödaktig senare ljusblå, sitter i toppställda klasar på stjälkgrenar.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen – mindre allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder för att sedan avta norrut. Åker (t.ex. trädor), trädgårdsland, gårdsmiljöer samt skräp- och ruderatmarker, särskilt lite torra, näringsrika, lätta jordar. Vanligen ingen större betydelse som åkerogräs.

Biologi: Förökas med frön som sprids med myror, gror under våren. Frönas livslängd i marken 1–5 år.