Early Forget-me-not

(Myosotis ramosissima Rochel) Fam:. Boraginaceae

Danmark Bakke-Forglemmigej, Estland Kink-lõosilm, Finland Mäkilemmikki, Island Dvergmunablóm, Lettland Pakalnu neaizmirstule, Litauien Kalvinė neužmirštuolė, Norge Bakkeminneblom, Ryssland Незабудка ветвистая, незабудка холмовая, Tyskland Berg-Vergißmeinnicht , Storbrittanien BackförgätmigejCotyledons broadly egg-shaped (nearly round), short-petioled, hairy, 4–5 mm long and 3–5 mm broad.True leaves in a loose basal rosette. First leaf nearly circular, markedly stalked. Later leaves alternate elliptic–spathulate, obtuse and gradually tapered into stem. All leaves hairy both sides and only a few cm long. Flowers light blue, funnel shaped, 5-lobed, funnel mouth with protuberances. Inflorescence a scorpioid cyme, becoming racemose, corolla 2 mm. Flower-stalk tightly smooth-haired, same length as calyx. Stem erect 5–25 cm with spreading hairs near base, often much branched at ground level. Reproduces only by seeds. Sites arable land, sandy soils and dry places. Annual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVSFORM: Ettårig.

Hjärtblad: Brett äggrunda till runda (längd ca 5 mm), trubbiga, kortskaftade. Nervatur ej synlig. Bladöversida hårig.

Örtblad: Framkommer vanligen ett och ett efter varandra, ovala med avsmalnande bas, övre blad oskaftade, utspärrade hår, raka hår på bladundersidans mittnerv.

Övrigt: Fullvuxen planta 5–25 cm hög och har en från basen grenig upprätt stjälk, nedtill med utspärrade hår. Blommorna är små (bredd ca 2 mm), ljusblå med små gula knölar i kronpipens mynning, sitter i ensidigt knippe på huvudstjälkens och grenarnas övre delar för att sedan växa ut mer likt en klase, blomskaft (tilltryckta hår) ungefär lika långt som fodret.

Utbredning, växtplats och betydelse: Ganska vanlig i Götaland och södra Svealand. Sandig åkermark och torrängar. Inget direkt problem som ogräs.

I liknande miljöer växer den ofta tillsammans med vårförgätmigej (M. stricta) med vilken den lätt förväxlas. Hos den senare arten sitter blommorna nästan fast i stjälken då blomskaftet är mycket kort. Båda arterna blommar något tidigare än åkerförgätmigej (M. arvensis).

Biologi: Förökas endast med frön, som främst gror under vår och höst. Frönas livslängd i marken < 5 år.