Kirskål

(kers, getfot, podagersört, skvallerkål, qualler, ) (Aegopodium podagraria L.) Fam:. Apiaceae

Danmark Skvalderkål, Storbrittanien Ground-elder, Estland Harilik naat, Finland Vuohenputki, HollandZevenblad, Island Geitakál, Lettland Podagras garsa, Litauien Paprastoji garšva, Norge Skvallerkål, Ryssland Сныть обыкновенная, Tyskland Giersch,

En verkligt besvärlig växt i dagens trädgårdar och parker, men förr eftertraktad. Smaklig som persilja. Späda blad kan t.ex. stuvas som spenat eller ingå i sallader. Artnamnet "podagraria" syftar på att den förr ansågs bota podager (gikt). Ofta anges att arten infördes av munkar under medeltiden, men arkeologiska fynd tyder på att den var föremål för odling i Skandinavien långt tidigare. Kanske redan under tidig järnålder d.v.s. mer än tusen år tidigare. Det är heller inte otroligt att benämningen skvaller kommer av växtens förmåga att snabbt sprida sig.

       Kontroll:

 • Vidta alltid åtgärder så fort som möjligt så att ogräset inte hinner etablera sig allt för väl.
   
 • Kontrollera att rotbitar inte följer med vid omplantering av växtmaterial eller vid inköp av krukodlat material.
   
 • Genom återkommande avklippning ( t.ex. gräsklippare, röjsåg) av bladmassan under 2 – 3 år tröttar man ut beståndet genom att tömma energireserverna i de underjordiska delarna. Störst effekt vid 5 – 10 blad / skott (kompensationspunkten, se nedan).
   
 • Marktäckning under 1 – 2 år med material som ej släpper igenom något solljus. Detta innebär att fotosyntesen sätts ur spel medan växten fortsätter att andas (respirera), vilket över tiden tömmer växtens energireserver och växten dör.
   
 • Slå av blomskaften innan de börjat blomma eller klipp av blomflockarna innan de fröar av sig.
   
 • Träda omsorgsfullt eller odla en ettårig konkurrenskraftig gröda som kräver mycket jorbearbetning (t.ex. potatis) under något år så att en effektiv ogräskontroll kan ske, eller varför inte en flerårig konkurrenskraftig gröda som jordärtskocka.
   
 • Kemisk bekämpning (t.ex. genom avstrykning) är naturligtvis möjligt, men risken är stor att ogräsmedlet överförs i marken, genom rotkontakt från kirskålen till andra växter som man vill ha kvar, med ödesdigra effeker som följd.

För vidare information kring  Kontroll/livsform se under fliken ovan. 


  Principdiagram  kompensationspunkt (kirskål 5 – 10 blad).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Avslagning

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning