Kirskål

(kers, getfot, podagersört, skvallerkål, qualler, ) (Aegopodium podagraria L.) Fam:. Apiaceae

Danmark Skvalderkål, Storbrittanien Ground-elder, Estland Harilik naat, Finland Vuohenputki, HollandZevenblad, Island Geitakál, Lettland Podagras garsa, Litauien Paprastoji garšva, Norge Skvallerkål, Ryssland Сныть обыкновенная, Tyskland Giersch,

En verkligt besvärlig växt i dagens trädgårdar och parker, men förr eftertraktad. Smaklig som persilja. Späda blad kan t.ex. stuvas som spenat eller ingå i sallader. Artnamnet "podagraria" syftar på att den förr ansågs bota podager (gikt). Ofta anges att arten infördes av munkar under medeltiden, men arkeologiska fynd tyder på att den var föremål för odling i Skandinavien långt tidigare. Kanske redan under tidig järnålder d.v.s. mer än tusen år tidigare. Det är heller inte otroligt att benämningen skvaller kommer av växtens förmåga att snabbt sprida sig.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.