Åkervinda

(dragbinda (Sk.), fårtarmar (Uppl.), Jungfru Marie särk (Gotl.), snarbinda, kärringtarmar (Hall.), ) (Convolvulus arvensis L.) Fam:. Convolvulaceae

Danmark Ager-Snerle, Storbrittanien Field Bindweed, Estland Harilik kassitapp, Finland Peltokierto, HollandAkkerwinde, Island Akurvafklukka, Lettland Tirumu titenis, Litauien Dirvinis vijoklis, Norge Åkervindel, Polen Powój polny, Ryssland Вьюнок полевой, Tyskland Acker-winde,

Spridning av åkervinda på annans åker bestraffades under medeltiden. Fröna är p.g.a. av sin storlek svåra att rensa bort i den tröskade spannmålen, samtidigt som ett omfångsrikt och djupgående rotsystem gjorde den mycket svårutrotad. Åkervindan har viss laxerande effekt, men är giftig/farlig och kan ge bieffekter.

Se även snårvindaLIVSFORM: Flerårig (perenn).