Cleavers

(Galium aparine L.) Fam:. Rubiaceae

Danmark Burre-Snerre, Estland Roomav madar, virn, Finland Kierumatara, HollandKleefkruid, Island Krokamadra, Lettland Kerainu madara, Litauien Kibusis lipikas, Norge Klengjemaure, Polen Przytulia czepna, Ryssland Подмаренник цепкий, Tyskland Kletten-labkraut, Storbrittanien Snärjmåra