Penningört

(penninggräs, penningskida, skärvfrö, trädeslök, ) (Thlaspi arvense L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Pengeurt, Storbrittanien Field Penny-cress, Estland Põld-litterhein, Finland Peltotaskuruoho, HollandWitte krodde, Island Peningakál, Lettland Tiruma naudulis, Litauien Dirvine ciužute, Norge Pengeurt, Polen Tobołki polne, Ryssland Ярутка полевая, Tyskland Acker hellerkraut,

Penningört eller i äldre tider skärvfrö är sannolikt det "skärffrö" som omtalas i 1734 års byggningabalk med förbud att så på annans mark (den platta fröskidan myntlik, skärv var förr det minsta växlingsmyntet). Ratas oftast av betesdjur. Växten innehåller glykosiden sinigrin. Förr använd som medel mot vägglöss.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken får i stället dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att penningörten inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Flamning

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning