Penningört

(penninggräs, penningskida, skärvfrö, trädeslök, ) (Thlaspi arvense L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Pengeurt, Storbrittanien Field Penny-cress, Estland Põld-litterhein, Finland Peltotaskuruoho, HollandWitte krodde, Island Peningakál, Lettland Tiruma naudulis, Litauien Dirvine ciužute, Norge Pengeurt, Polen Tobołki polne, Ryssland Ярутка полевая, Tyskland Acker hellerkraut,

Penningört eller i äldre tider skärvfrö är sannolikt det "skärffrö" som omtalas i 1734 års byggningabalk med förbud att så på annans mark (den platta fröskidan myntlik, skärv var förr det minsta växlingsmyntet). Ratas oftast av betesdjur. Växten innehåller glykosiden sinigrin. Förr använd som medel mot vägglöss.