Penningört

(penninggräs, penningskida, skärvfrö, trädeslök, ) (Thlaspi arvense L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Pengeurt, Storbrittanien Field Penny-cress, Estland Põld-litterhein, Finland Peltotaskuruoho, HollandWitte krodde, Island Peningakál, Lettland Tiruma naudulis, Litauien Dirvine ciužute, Norge Pengeurt, Polen Tobołki polne, Ryssland Ярутка полевая, Tyskland Acker hellerkraut,

Penningört eller i äldre tider skärvfrö är sannolikt det "skärffrö" som omtalas i 1734 års byggningabalk med förbud att så på annans mark (den platta fröskidan myntlik, skärv var förr det minsta växlingsmyntet). Ratas oftast av betesdjur. Växten innehåller glykosiden sinigrin. Förr använd som medel mot vägglöss.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.