Maple-leaved Goosefoot

(Chenopodium hybridum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Hjertebladet Gåsefod, Estland Värd-hanemalts, Finland Vaahterasavikka, HollandBasterdganzevoet, Island Hélunjólabróðir, Lettland Bastarda balanda, Litauien Margasekle balanda, Norge Hjartemelde, Polen Komosa wielkolistna, Ryssland Марь гибридная, Tyskland Bastard-Gänsefuß, Storbrittanien Lönnmålla