Brunskära

(Bidens tripartita L) Fam:. Asteraceae

Danmark Fliget Brøndsel, Storbrittanien Trifid Bur-marigold, Estland Kolmisruse, Finland Tummarusokki, HollandDriedelig tandzaad, Island Brúnihnappur, Lettland Trejdaivu sunitis, Litauien Triskiautis lakišius, Norge Flikbrønsle, Polen Uczep trójlistkowy, Ryssland Череда трёхраздельная, Tyskland Dreiteiliger Zweizahn,

Kan användas som färgväxt.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att brunskäran inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö. Växtföljder med stor andel vårsådda grödor gynnar på lång sikt förekomsten av denna art, speciellt i fuktiga miljöer som ger den konkurrensfördelar gentemot grödan. Bättre dränering och en jord i bättre hävd är ofta det bästa receptet (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd