Vanlig pilört

(rödknäa, rödbena, ) (Persicaria lapathifolia ssp. pallida L. (With.) Fr.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Bleg Pileurt, Storbrittanien Pale Persicaria, Estland Kare kirburohi, Finland Ukontatar, HollandKnopige duizendknoop ?, Island Lóblaðka, Lettland Skabenlapu surene, Litauien Trumpamakštis rugtis, Norge Grønt hønsegras, Polen Rdest szczawiolistny, Ryssland Горец развесистый, персикария развесистая, Tyskland Amferblättriger Knöterich,

Arkeologiska fynd från brons- och järnåldern kan tyda på att frön aktivt användes till gröt eller maldes till mjöl (se t.ex. trollsunds- och bockstensmannen) eller så var pilörten liksom svinmållan kort och gott bara ett rikligt förekommande ogräs i den forntida sädesodlingen.

Se även bitterpilört, vattenpilört, åkerpilört.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att pilörten inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning