Vanlig pilört

(rödknäa, rödbena, ) (Persicaria lapathifolia ssp. pallida L. (With.) Fr.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Bleg Pileurt, Storbrittanien Pale Persicaria, Estland Kare kirburohi, Finland Ukontatar, HollandKnopige duizendknoop ?, Island Lóblaðka, Lettland Skabenlapu surene, Litauien Trumpamakštis rugtis, Norge Grønt hønsegras, Polen Rdest szczawiolistny, Ryssland Горец развесистый, персикария развесистая, Tyskland Amferblättriger Knöterich,

Arkeologiska fynd från brons- och järnåldern kan tyda på att frön aktivt användes till gröt eller maldes till mjöl (se t.ex. trollsunds- och bockstensmannen) eller så var pilörten liksom svinmållan kort och gott bara ett rikligt förekommande ogräs i den forntida sädesodlingen.

Se även bitterpilört, vattenpilört, åkerpilört.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.