Vanlig pilört

(rödknäa, rödbena, ) (Persicaria lapathifolia ssp. pallida L. (With.) Fr.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Bleg Pileurt, Storbrittanien Pale Persicaria, Estland Kare kirburohi, Finland Ukontatar, HollandKnopige duizendknoop ?, Island Lóblaðka, Lettland Skabenlapu surene, Litauien Trumpamakštis rugtis, Norge Grønt hønsegras, Polen Rdest szczawiolistny, Ryssland Горец развесистый, персикария развесистая, Tyskland Amferblättriger Knöterich,

Arkeologiska fynd från brons- och järnåldern kan tyda på att frön aktivt användes till gröt eller maldes till mjöl (se t.ex. trollsunds- och bockstensmannen) eller så var pilörten liksom svinmållan kort och gott bara ett rikligt förekommande ogräs i den forntida sädesodlingen.

Se även bitterpilört, vattenpilört, åkerpilört.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)