Trädgårdsveronika

(skönärenpris, ) (Veronica persica Poir.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Storkronet Ærenpris, Storbrittanien Common Field-speedwell , Estland Pärsia mailane, Finland Persiantädyke, HollandGrote ereprijs, Island Varmadepla, Lettland Persijas veronika, Litauien Persine veronika, Norge Orientveronika, Polen Przetacznik perski, Ryssland Вероника персидская, Tyskland Persischer Ehrenpreis ,

Se även fältveronika, glansveronika, majveronika, murgrönsveronika, teveronika och åkerveronika.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att veronikan inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Ogräsharvning

Växtföljd