Sandnarv

(Arenaria serpyllifolia L.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Markarve, Storbrittanien Thyme-leaved Sandwort, Estland Harilik liivkann, Finland Mäkiarho, HollandZandmuur, Island Bakkasandi, Lettland Marsila smiltenite, Litauien Ciobralape smilte, Norge Sandarve, Polen Piaskowiec macierzankowy, Ryssland Песчанка тимьянолистная, Tyskland Quendelblättriges Sandkraut ,

Se även arv,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (huvudsakligen vinterannuell).

Hjärtblad: Lansettlika till äggrunda (längd 3–4 mm), skaftade. Bladskiva kal.

Örtblad: Framkommer två och två, spetsigt äggformade, oskaftade, mittnerv synlig på undersida, översida och skaft finhåriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 5–15 cm, hela växten grågrön. Stjälk rikt grenad (särskilt höstgrodda plantor) och finhårig, ibland körtelhår. De vita  blommorna är små och sitter vanligen ensamma i de övre bladvecken på mer eller mindre långa skaft. Kronbladen är kortare än fodret.
 .
Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland och Svealand för att sedan avta norrut, längst i norr mindre allmän–sällsynt. Åker, vägkanter och torrbackar, särskilt sandig och grusig mark. Ingen direkt betydelse som ogräs.

Biologi: Förökas endast med frön. Frönas livslängd i marken < 5 år.