Höstfibbla

(gubbaros, höstsolar, svinkål, ) (Leontodon autumnalis L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Høst-Borst, Storbrittanien Autumn Hawkbit, Estland Sügisene seanupp, Finland Syysmaitiainen, HollandHerfstleeuwetand, Island Skarifífill, Lettland Rudens velpiene, Litauien Rudenine snaudale, Norge Følblom, Polen Brodawnik jesienny, Ryssland Кульбаба осенняя, Tyskland Herbst-Lövenzahn,LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Tunglikt lansettlika (långd 7-15 mm), otydligt skaftade. Mittnerv synlig. Glatta.

Örtblad: Framkommer enkeltvis, bladkant helbräddad - svagt buktad, så småningom djupt smalflikiga och avsmalnande till ett vingat skaft, rosettställda vid basen. Fjädernervigt. Glatt eller glest hårigt.

Övrigt: Mångformig art. Fullvuxen planta 10-40 cm med mjölksaft. Stjälk kal, fågrenad med en eller två klargula blommor (bredd 2-3 cm) i toppen, undersida ofta rödaktig. Höstfibblans fröpenslar är oskaftade fjäderhår medan maskrosens hårpenslar är skaftade enkla hår.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i hela landet. Åker (idag mindre vanligt), vägkanter, betesmarker, gårdsmiljöer, gräsmattor och ruderatmark.

Biologi: Förökas endast med frön, vårgroende. Höstfibblan kräver korsbefruktning medan många närbesläktade fibblor och maskros är apomiktiska d.v.s. kan bilda frö utan befruktning.