Blåeld

(snokört, ) (Echium vulgare L.) Fam:. Boraginaceae

Danmark Slangehoved, Storbrittanien Viper's-bugloss , Estland Harilik ussikeel, Finland Neidonkieli, HollandSlangekruid, Island Naðurkollur, Lettland Parastais daglitis, Litauien Paprastasis ežeinis, Norge Ormehovud, Polen Żmijowiec zwyczajny, Ryssland Синяк обыкновенный, Tyskland Gewöhnlicher Natternkopf , 

LIVSFORM: Tvåårig (bienn).

Hjärtblad: Ovala till äggrunda (längd ca10 mm), skaftade. Nervatur ej synlig. Kraftigt håriga.

Örtblad: Framkommer ett och ett, långsmala med hel kant, tydlig mittnerv. Kraftigt håriga och sträva.

Övrigt: Fullvuxen planta 30–90 cm. Blommorna nästan klocklika, först rödaktiga senare blå.
 
Utbredning, växtplats och betydelse: Idag tämligen allmän i Götaland för att sedan i Svealand avta norr ut  med en östig utbredning, vanligare på kalkhaltiga, torra marker. Åker- och vägkanter, banvallar, gårdsmiljöer samt skräp- och ruderatmarker. Ingen betydelse som åkerogräs i dagens jordbruk, utan stannar i den ostörda åkerkanten. På frammarsch.

Biologi: Bildar första året en övervintrande kraftig rosett med 10–15 cm långa blad. Förökas endast med frön, som gror främst under våren, livslängden i marken 1–5 år.