Backtrav

(backvårel, ) (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Gåsemad, Storbrittanien Thale Cress, Estland Harilik müürlook, Finland Lituruoho, HollandZandraket, Island Akurskriðnablóm, Lettland Tala sikplikstinš, Litauien Baltažiedis vairenis, Norge Vårskrinneblom, Polen Rzodkiewnik pospolity, Ryssland Резушка Таля (резушка Таля), Tyskland Acker-Schmalwand,

Backtraven utnyttjas som modellväxt inom den molekylära genetiken och är en av de växter vars genuppsättning undersökts för att bättre t.ex. förstå jordbruksväxters funktion. 

LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Nästan runda (längd ca 2 mm), skaftade. Nervatur ej synlig. Kala.

Örtblad: Framkommer f.o.m. blad tre ett och ett, de första är ovala till äggformade senare mer avlånga. Småplantor och övervintrande plantor bildar små bladrosetter. Glest stjärnhåriga.

Övrigt: Vårblomma, vissnar snabbt efter frösättning. Den fullvuxna plantans höjd 10–25 cm och sparsamt grenig, stjälkblad få, smala utspärrade fröskidor. Blommorna är små med oftast vita, upprätta kronblad.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland och Svealand på torra, sandiga marker tex backar och vägkanter. På åkermark i ettåriga, övervintrande grödor/kulturer. I Norrland avtar förekomsten norr ut. Ingen direkt betydelse som ogräs.

Biologi: Ljuskrävande art. Förökas endast med frön, som gror under sensommar och höst. Frönas livslängd i marken ofta > 5 år.