Vägtåg

(kryptåg, paddtåg , ) (Juncus bufonius L.) Fam:. Juncaceae

Danmark Tudse-Siv, Storbrittanien Toad Rush, Estland Kraavluga, Finland Konnanvihvilä, Island Lækjasef, Lettland Krupju donis, Litauien Rupūžinis vikšris, Norge Paddesev, Ryssland Ситник жабый, Tyskland Krötenbinse ,LIVSFORM: Ettårig (annuell).

Fullvuxen planta: Småtuvad ört, utan jordstam, stjälk upprätt, grenig (5-25 cm). Blad kala, smala, når vanligen över blomställningen som är lång och gles med flera blommor.  

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i nästan hela landet. Fuktig naken jord, diken åkerkanter, betesmark och ruderatmark.

Biologi: Förökas och sprids enbart med frön.