Fingerhirs

(Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg) Fam:. Poaceae

Danmark Liden Fingeraks, Storbrittanien Smooth Finger-grass, Estland Liiv-paelhirss, Finland Nauhaverihirssi, HollandGlad vingergras, Island Fingragras, Lettland Lineara pasare, Litauien Paprastoji pirštuote, Norge Fingerhirse, Polen Palusznik nitkowaty, Ryssland Росичка обыкновенная, Tyskland Faden-Fingerhirse,

Se även grå kavelhirs, vanlig kavelhirs, hönshirs, kolvhirs.

(Bilder från Biopix.dk.)(Fullständig auktor: Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Muhl.)

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Blad 2-7 mm breda, relativt kortagröna eller något tonade i violett, bladlister otydliga, bladslidor nästan kala. Snärp 1-2 mm. Strå uppstigande-liggande (10-25 cm). Vippa består av 2-4 glesa, 2-6 cm långa, smala ensidiga ax utan borst, sittande i toppen av strået.

Utbredning, växtplats och betydelse: Sporadisk förekomst i våra sydligaste landskap på sandig åker-, trädgårds- och ruderatmark.