Kamomill

(sötkamill, sötblomster, sötkulla, söttupp, munkeskallar, ) (Matricaria recutita L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Vellugtende Kamille, Storbrittanien Scented Mayweed, Estland Teekummel, Finland Kamomillasaunio, HollandEchte kamille, Island Kryddbaldursbrá, Lettland Arstniecibas kumelite, Litauien Vaistine ramune, Norge Kamilleblom, Polen Rumianek pospolity, Ryssland Ромашка аптечная, Tyskland Echte Kamille,

En av våra äldsta läkeväxter och idag mest förknippad med kamomillteets lätt lugnande och rogivande effekt.

Se även baldersbrå, åkerkulla 

 

LIVSFORM: Ettårig (sommar- och vinterannuell).

Hjärtblad: Ovala med något utdragen spets (längd 3 – 5 mm), oskaftade. Nervatur ej synlig. Kala.

Örtblad: Framkommer först två och två och är enkelt parflikiga, de första paret med lång toppflik, senare blad framkommer mer efter varandra och är starkt flikiga nästan dillika. Småplantor och övervintrande plantor bildar bladrosett. Kala.

Övrigt: Fullvuxna plantor 15 – 50 cm, ofta starkt förgrenad. Blomkorgarna sitter en och en i grenspetsarna. Kryddluktande och gammal medicinalväxt.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i Götalands och Svealands  jordbruksbygder för att sedan avta norrut. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i höstsådda grödor/kulturer som oljeväxter och stråsäd samt förstaårsvallar. Gynnas av näringsrika, lite torra förhållanden. Arten kan förorsaka skördeförluster. Svår att rensa bort från vallfrö. Arten kan i större mängd i hö eller ensilage ge mjölk dålig smak och lukt. Vid bete ratas den av djuren.

Biologi: Relativt ljuskrävande. Förökas endast med frön, som gror såväl vår som höst. Frönas livslängd i marken 1 – 5 år, ofta >5 år.