Trampört

(fogelknäa, fågelört, hönsgräs, gårdsgräs, svingräs, trampgräs, ) (Polygonum aviculare L.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Vej-Pileurt, Storbrittanien Knotgrass, Estland Erilehine linnurohi, Finland Pihatatar, HollandVarkensgras, Island Blóðarfi , Lettland Maura surene, dažadlapu surene, Litauien Smulkialape takažole, Norge Tungras, Polen Rdest ptasi, Ryssland Горец птичий, Tyskland Vogel-knöterich,

Trampörten innehåller kiselsyra och hade under lång tid en medicinsk roll t.ex. vid matsmältningsbesvär och som urindrivande medel. Fröna uppskattas mycket av småfåglar som t.ex. gråsparv och pilfink (aviculus=liten fågel).LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Långsmala, oskaftade. De båda bladskaften sammanväxta till ett rör ur vilket de första örtbladet kommer fram. Glatta eller med enstaka hår. Stjälk under hjärtblad ofta rödaktig.

Örtblad: Ovalt långsmala. Framkommer ett och ett och  f.o.m. andra bladet ur ett hinnaktigt, silverglänsande rör. Glatta eller nästan helt glatta.

Övrigt: Arten har en 15–50 cm lång ofta nedliggande, starkt grenig stjälk, som också kan hålla sig upprätt genom att stödja sig mot grödan.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i alla jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i potatis och vårsådda grödor/kulturer som stråsäd, speciellt på lätta jordar.

Biologi: Förökas med frön (ljusgroende), som enbart gror under våren. Frönas livslängd i marken < 5 år.