Jungfrukam

(åkerkamm, ) (Aphanes arvensis L.) Fam:. Rosaceae

Danmark Almindelig Dvaergløvefod, Storbrittanien Parsley-piert, Estland Harilik põldkortsleht, Finland Peltopoimulehti, HollandAkkerleeuweklauw, Island Dvergastakkur, Lettland Lauka skretelinš, Litauien Dirvine mažuole, Norge Åkermarikåpe, Polen Skrytek polny, Ryssland Невзрачница полевая, Tyskland Acker-Frauenmantel,

ApomiktiskLIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad

Örtblad: Små, håriga, djupt, kamlikt handflikiga. Blå- eller grågrönaktiga.

Övrigt: Fullvuxna plantor (längd 5–15 cm). Oansenliga blommor (utan kronblad) sitter oskaftade i små knippen mellan bladveckens flikiga stipler. Även stjälkar håriga.

Utbredning, växtplats och betydelse: Idag sällsynt i södra Götaland, längre norrut mest tillfällig. Åker, trädgårdar, betesmarker, gräsmattor, ruderatmarker och öppna, sandiga torrbackar. Inget ogräsproblem. På tillbakagång.

Biologi: Förökas endast med frön, som är vårgroende.