Veketåg

(Juncus effusus L.) Fam:. Juncaceae

Danmark Lyse-Siv, Storbrittanien Soft-rush, Estland Harilik luga, Finland Röyhyvihvilä, Island Ljósasef, Lettland Izplestais donis, Litauien Kėstasis vikšris, Norge Lyssev, Ryssland Ситник развесистый, Tyskland Flatterbinse ,

Namnet veketåg kommer av att man förr använde strånas porösa märg till att göra ljusvekar av. Kunde förr också användas till att fläta sitsar, mattor och korgar eller som stoppningsmaterial. Veketåg gynnas av betesdrift på fuktiga marker.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Ört med bladlösa, styva strån och grunt liggande, tjock och starkt grenig jordstam. Hjärtbladet trådsmalt, ca 8-10 mm långt.

Fullvuxen planta: Täta, kraftiga tuvor med upprätta, kala, glänsande, ljusgröna, strån (30-70 cm). Vid stråbasen korta, mörkbruna bladslidor. Blommor på sidan av strået i löst, öppet knippe.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland. Fuktig ängs- och betesmark, öppna diken. och hyggen. Sprids snabbt i marker som försumpas, eftersom den är kiselrik och därför inte särskilt smaklig för betesdjuren.

Biologi: Förökas och sprids mest genom frön, men även genom den långsamt växande jordstam med adventivknoppar som utvecklar nya skott. Frön kan gro på fuktig markyta och från små djup.