Sandvita

(Berteroa incana (L.) DC.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Klövplade, Storbrittanien Hoary Alison, Estland Hall kogelejarohi, Finland Harmio, HollandGrijskruid, Island Hvítduðra, Lettland Peleka sirmene, Litauien Pilkoji miltinaite, Norge Kvitdodre, Polen Pyleniec pospolity, Ryssland Икотник серо-зелёный, Tyskland Graukresse,

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ett- till flerårig (annuell–perenn), vanligen bienn.

Hjärtblad: Omvänt äggrunda–nästan runda (längd ca 5 mm), skaftade. Nervatur ej synlig.Kala.

Örtblad: Framkommer till att börja med parvis. Småplantor och övervintrande plantor bildar bladrosett, rosettblad långskaftade och spadlika, stjälkblad oskaftade och lansettlika. Grågröna, tätt korthåriga (stjärnhår).

Övrigt: Fullvuxen planta 30–60 cm, grenig, stjälk nedtill vedartad. Blommor vita i långa klasar i topp av stjälk och grenar, kronblad (4) till mitten kluvna.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i södra och mellersta delen av landet, förekommer främst på torra, sandiga marker. Betesmarker (ibland i vallar), väg- och åkerkanter, banvallar samt skräp- och ruderatmarker. Ratas av husdjur.

Biologi: Förökas med frön, livslängd i marken >5 år.