Lönnmålla

(Chenopodium hybridum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Hjertebladet Gåsefod, Storbrittanien Maple-leaved Goosefoot, Estland Värd-hanemalts, Finland Vaahterasavikka, HollandBasterdganzevoet, Island Hélunjólabróðir, Lettland Bastarda balanda, Litauien Margasekle balanda, Norge Hjartemelde, Polen Komosa wielkolistna, Ryssland Марь гибридная, Tyskland Bastard-Gänsefuß,

Se även blåmålla, fiskmålla, rödmålla, svinmålla, vägmålla

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).