Trädgårdsveronika

(skönärenpris, ) (Veronica persica Poir.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Storkronet Ærenpris, Storbrittanien Common Field-speedwell , Estland Pärsia mailane, Finland Persiantädyke, HollandGrote ereprijs, Island Varmadepla, Lettland Persijas veronika, Litauien Persine veronika, Norge Orientveronika, Polen Przetacznik perski, Ryssland Вероника персидская, Tyskland Persischer Ehrenpreis ,

Se även fältveronika, glansveronika, majveronika, murgrönsveronika, teveronika och åkerveronika. 

LIVSFORM: Ettårig (sommar- och vinterannuell).

Hjärtblad: Brett äggrunda (längd 5–8 mm), skaftade. Nervatur synlig på undersida. Bladskiva glatt.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), äggrunda med grovt naggag bladkant, tydlig mittnerv. Övervintrande plantor bildar bladrosett. Håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–30 cm, stjälkar vanligen nedliggande, tidig sidoskottsbildning. Blommorna är större än hos åkerveronika (3–6 mm) och mörkblå med vit nedre flik, de från bladvecken utgående blomskaften är mycket längre än örtbladen (jfr. fält- och åkerveronika). Som ungplanta kan den inte skiljas från åkerveronika.

Utbredning, växtplats och betydelse: I modern tid inkommen art. Idag tämligen allmän i Götalands jordbruksbygder för att sedan avta norr ut. Växten förekommer i de flesta miljöer men särskilt på näringsrik mark (t.ex. rabatter, trädgårdsland). Täta övervintrande bestånd kan sätta tillbaka höstsädens utvecklingen.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror under både vår och höst. Frönas livslängd i marken > 5 år.