Pipdån

(nässeldån, blinddån, röddån, åkerdån, ) (Galeopsis tetrahit L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Almindelig Hanekro, Storbrittanien Common Hemp-nettle, Estland Kare kõrvik, Finland Karheapillike, HollandGewone hennepnetel, Island Garðahjálmgras , Lettland Parastais aklis, Litauien Dirvine akle, Norge Kvassdå, Polen Poziewnik szorstki, Ryssland Пикульник обыкновенный, Tyskland Acker-Hohlzahn,

Se även hampdån, toppdån

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att pipdånen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö. Arten gror mycket tidigt på våren varför en något fördröjd sådd kan eliminera en stor del av vårens groddplantor. Växtföljder med stor andel vårsådda grödor gynnar på lång sikt förekomsten av denna art (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd