Pipdån

(nässeldån, blinddån, röddån, åkerdån, ) (Galeopsis tetrahit L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Almindelig Hanekro, Storbrittanien Common Hemp-nettle, Estland Kare kõrvik, Finland Karheapillike, HollandGewone hennepnetel, Island Garðahjálmgras , Lettland Parastais aklis, Litauien Dirvine akle, Norge Kvassdå, Polen Poziewnik szorstki, Ryssland Пикульник обыкновенный, Tyskland Acker-Hohlzahn,

Se även hampdån, toppdån


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.