Fältkrassing

(Lepidium campestre (L.) R. Br.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Salomons Lysestage, Storbrittanien Field Pepperwort, Estland Põldkress, Finland Kenttäkrassi, HollandVeldkruidkers, Island Akurperla, Lettland Tiruma cietkersa, Litauien Dirvine pipirne, Norge Markkarse, Polen Pieprzyca polna, Ryssland Клоповник полевой, Tyskland Feldkresse,

Ökad efterfrågan på vegetabiliska oljor, både för mat och råvara i kemiindustrin, har medfört att den vilda arten fältkrassing med sina oljerika frön skulle kunna ha förutsättningar för att bli en ny oljeväxt anpassad till svenskt klimat. Förädlingsarbete pågår. LÄNK

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.)

Inget ogräsproblem i dagens jordbruk, men kan ju så småningom bli det som spillplantor om man lyckas i förädlingsarbetet. 

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att fältkrassingen inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Ogräsharvning

Växtföljd