Fältkrassing

(Lepidium campestre (L.) R. Br.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Salomons Lysestage, Storbrittanien Field Pepperwort, Estland Põldkress, Finland Kenttäkrassi, HollandVeldkruidkers, Island Akurperla, Lettland Tiruma cietkersa, Litauien Dirvine pipirne, Norge Markkarse, Polen Pieprzyca polna, Ryssland Клоповник полевой, Tyskland Feldkresse,

Ökad efterfrågan på vegetabiliska oljor, både för mat och råvara i kemiindustrin, har medfört att den vilda arten fältkrassing med sina oljerika frön skulle kunna ha förutsättningar för att bli en ny oljeväxt anpassad till svenskt klimat. Förädlingsarbete pågår. LÄNK

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ett- och tvåårig (annuell/bienn).