Duvvicker

(duvlins, ) (Vicia hirsuta (L.) Gray) Fam:. Fabaceae

Danmark Tofrøet Vikke, Storbrittanien Hairy Tare, Estland Karvane hiirehernes, Finland Peltovirvilä, HollandHeggewikke, Island Loðflækja, Lettland Pukainais vikis, Litauien Gauruotasis vikis, Norge Tofrøvikke, Polen Wyka drobnokwiatowa, Ryssland Горошек волосистый, Tyskland Beharte Wicke,

Se även häckvicker, kråkvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar; som stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att  vickern inte ges möjlighet att gå i blomm och därmed sätta frö.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd