Åkerbinda

(lövbinda, ) (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve) Fam:. Polygonaceae

Danmark Snerle-Pileurt, Storbrittanien Black-Bindweed, Estland Põld-konnatatar, Finland Kiertotatar, HollandZwaluwtong, Island Vafsúra, Lettland Darza vejgrikis, Litauien Vijoklinis pelevirkštis, Norge Vindeslirekne, Polen Rdest powojowaty, Ryssland Гречишка вьюнковая, горец вьюнковый, Tyskland Windenknöterich,

Åkerbindans stärkelserika frön kunde, i nödtider, med viss möda insamlas och användas till mjöl och gryn på samma sätt som bovete.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkerbindan inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning