Åkerbinda

(lövbinda, ) (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve) Fam:. Polygonaceae

Danmark Snerle-Pileurt, Storbrittanien Black-Bindweed, Estland Põld-konnatatar, Finland Kiertotatar, HollandZwaluwtong, Island Vafsúra, Lettland Darza vejgrikis, Litauien Vijoklinis pelevirkštis, Norge Vindeslirekne, Polen Rdest powojowaty, Ryssland Гречишка вьюнковая, горец вьюнковый, Tyskland Windenknöterich,

Åkerbindans stärkelserika frön kunde, i nödtider, med viss möda insamlas och användas till mjöl och gryn på samma sätt som bovete.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.