Sumpnoppa

(Gnaphalium uliginosum L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Sump-Evighedsblomst, Storbrittanien Marsh Cudweed , Estland Soo-kassiurb, Finland Savijäkkärä, Island Grámygla, Lettland Dumbrāja zaķpēdiņa, Litauien Pelkinis pūkelis, Norge Åkergråurt, Polen Szarota błotna, Ryssland Сушеница топяная, Tyskland Sumpfruhrkraut ,

Arten sprider sig effektivt och anpassar sig väl till nya platser tack vare sin genetiska variation. Sumpnoppan kan vara förgrenad eller oförgrenad och också dess hårighet varierar.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att sumpnoppanb inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Ogräsharvning