Sumpnoppa

(Gnaphalium uliginosum L.) Fam:. Asteraceae

Danmark Sump-Evighedsblomst, Storbrittanien Marsh Cudweed , Estland Soo-kassiurb, Finland Savijäkkärä, Island Grámygla, Lettland Dumbrāja zaķpēdiņa, Litauien Pelkinis pūkelis, Norge Åkergråurt, Polen Szarota błotna, Ryssland Сушеница топяная, Tyskland Sumpfruhrkraut ,

Arten sprider sig effektivt och anpassar sig väl till nya platser tack vare sin genetiska variation. Sumpnoppan kan vara förgrenad eller oförgrenad och också dess hårighet varierar.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.