Styvmorsviol

(Viola tricolor L.) Fam:. Violaceae

Danmark Almindelig Stedmoderblomst, Storbrittanien Wild Pansy, Estland Aaskannike, Finland Keto-orvokki, HollandDriekleurig viooltje, Island Þrenningarfjóla , Lettland Trejkrasu vijolite, Litauien Trispalve našlaite, Norge Stemorsblom, Polen Fiołek trójbarwny, Ryssland Фиалка трёхцветная, Tyskland Dreifarbiges Stiefmütterchen ,

Ångermanlands landskapsblomma. De odlade penséerna är hybrider mellan styvmorsviol och mer storblommiga violarter. Såväl styvmorsviol som åkerviol har använts inom folkmedicinen t.ex. mot mjölkskorvsutslag hos spädbarn.

Se även åkerviol

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att styvmorsviolen inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning