Styvmorsviol

(Viola tricolor L.) Fam:. Violaceae

Danmark Almindelig Stedmoderblomst, Storbrittanien Wild Pansy, Estland Aaskannike, Finland Keto-orvokki, HollandDriekleurig viooltje, Island Þrenningarfjóla , Lettland Trejkrasu vijolite, Litauien Trispalve našlaite, Norge Stemorsblom, Polen Fiołek trójbarwny, Ryssland Фиалка трёхцветная, Tyskland Dreifarbiges Stiefmütterchen ,

Ångermanlands landskapsblomma. De odlade penséerna är hybrider mellan styvmorsviol och mer storblommiga violarter. Såväl styvmorsviol som åkerviol har använts inom folkmedicinen t.ex. mot mjölkskorvsutslag hos spädbarn.

Se även åkerviol


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.