Riddarsporre

(vild riddarsporre, åkerriddarsporre, ) (Consolida regalis S. F. Gray) Fam:. Ranunculaceae

Danmark Korn-Riddarsporre, Storbrittanien Forking Larkspur, Estland Põld-varesjalg, Finland Rikkakukonkannus, HollandWilde ridderspoor, Island Keisaraspori, Lettland Tiruma zilausis, Litauien Dirvinis raguolis, Norge Riddarspore, Polen Ostróżeczka polna, Ryssland Сокирки полевые, живокость полевая, Tyskland Acker-Rittersporn,

Rödlistad

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro t.ex. före sådd eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att riddarsporren inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö. Växtföljder med ofta återkommande lite svagare bestånd av  höstsådda grödor gynnar på lång sikt förekomsten av denna art (se vid under Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning